Şişecam’ın Mersin’deki Yeni Yatırımıyla Türkiye’deki Cam Ambalaj Üretim Kapasitesi 1,3 Milyon Tona Ulaştı

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirdiği yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.

Dünyada düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ve kimyasallar üretimin­de önde gelen oyuncular arasın­da yer alan Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’n­da hayata geçirdiği dördüncü fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şişecam Top­luluğu bünyesinde faaliyet göste­ren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sa­hip olan yeni fırını için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye dâ­hil toplam dört ülkedeki 2,6 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreti­cisi olan Şişecam Cam Ambalaj’ın Mersin Fabrikası’ndaki son fırın ya­tırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi 1,3 milyon tona ulaştı.

“Yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyo­ruz

Şişecam Topluluğu Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Topluluk olarak yatırımlarına ara­lıksız devam ettiklerini belirterek, Mersin’deki Cam Ambalaj Fabri­kası’nda gerçekleştirilen yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi oldu­ğunun altını çizdi. Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarını belirten Kırman, şöyle devam etti: “Dün­yadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren Topluluğu­muz, kuruluşundan bu yana ge­çen 80 yılı aşkın sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor,

­

yatırımlarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edi­yoruz.”

“Son üç yılda Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüz­de 30 oranında artırdık”

Türkiye ekonomisi ve istihdamı­na önemli katkı sağlayan Şişe­cam Topluluğu’nun Endüstri 4.0’a uygun şekilde yeni teknolojiyle donattığı yeni fırınının devreye girmesiyle Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini 1,3 milyon tona çıkardığına dikkat çe­ken Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle konuştu: “Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi konumun­daki Topluluğumuz, 2017 yılında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’n­da gerçekleştirdiği 33 milyon do­larlık fırın kapasite artışı yatırımıyla Türkiye’deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşı­mış; 2018 yılında da Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınıyla da 1,2 milyon ton seviyesine çıkarmıştı. Son üç yılda yeni fırın ve mevcut fırınlar­daki kapasite artışı yatırımlarıyla Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüzde 30 artışla 1,3 milyon ton seviyesine çıkarmış ol­duk. Bugün Bursa, Eskişehir ve Mer­sin’de kurulu üç cam ambalaj fab­rikamızdaki toplam 12 fırınla üretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.”

Mersin’deki Şişecam Cam Amba­laj Fabrikası ihracat rekorlarında önemli rol oynuyor

Dünyanın en büyük cam ambalaj üreticileri arasında yer alan Şişe­cam Cam Ambalaj’ın Mersin’deki fabrikası limana yakınlığı nedeniy­le ihracat açısından büyük öne­me sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Cam ambalaj ihracatında her yıl kendi rekorunu kırarak hedef bü­yüten Şişecam Cam Ambalaj, ih­racatta özellikle Avrupa ve Ameri­ka pazarlarına yoğunlaşıyor. İlk kez 100 bin tonluk ihracat barajını 2016 yılında 125 bin tona ulaştırdığı yurt dışı satışları ile aşan Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında da yakla­şık 170 bin tonluk ihracat hacmi­ne ulaşmayı başardı. Çok sayıda çok uluslu firmanın cam ambalaj tedarikçisi konumunda olan Şişe­cam Cam Ambalaj, ihracat he­deflerinde özellikle bu müşteri gru­bunu çeşitlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin toplam cam ambalaj ihracatının artmasına önemli katkı sağlayan Şişecam Cam Ambalaj, iç talebin karşılanmasında da bü­yük rol oynamaya devam ediyor.

Bir Yorum Yazın..