Şişecam’a Uluslararası Yatırımcıların Büyük İlgisi

Şişecam Topluluğu tarafın­dan yurt dışındaki kurum­sal yatırımcılara yönelik olarak, 7 Mart 2019 tarihin­de gerçekleştirilen 550 milyon do­lar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın iki katı se­viyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi. İtfa tarihi 14 Mart 2026 olan Eurobond’un yüklenim sözleş­mesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi’nin alınması sonra­sında 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla satış işlemleri tamamlandı. Getirisi yüzde 7,25 ve kupon faizi yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşen Şişe­cam’ın Eurobond’u uluslararası pi­yasalarda işlem görmeye başladı.

“Şişecam’ın gücü ve etkin konumu bir kez daha teyit edildi”

Şişecam Topluluğu Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Eurobond ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üre­tim faaliyetleri, 22 bin çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, “Şişecam, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her za­man kredibilitesi yüksek bir kurum olmuştur. Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla gerçekleştir­diğimiz 550 milyon dolarlık Euro­bond ihracına gelen büyük talep ve ihracın gerek yatırımcı gerekse koşullar açısından sahip olduğu yüksek kalite sayesinde Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin ko­numu, sergilediği sürdürülebilir bü­yüme performansı ve örnek alınan mali yapısı bir kez daha teyit edil­miştir” diye konuştu.

Şişecam’ın Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtımı esnasında Lond­ra, New York ve Boston’da gerçek­leştirilen toplantılarda yaklaşık 60 yatırımcı kuruluş ile görüşüldüğünü belirten Kırman, “Bu toplantılar so­nucunda alınan olumlu tepkilerle, 150’nin üzerinde fondan ihraç tu­tarının iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep gelmiştir. İh­raç tutarının yüzde 48’i ABD, yüzde 27’si kıta Avrupası, yüzde 21’i İngil­tere ve kalanı da Asya ve Ortado­ğu menşeili fon ve finans kuruluşları tarafından satın alınmıştır. Yatırımcı tipine göre bir dağılım vermek ge­rekirse ise yüzde 87’sinin varlık yö­neticileri, yüzde 6’sının bankalar, yüzde 4’ünün hedge fonları ve yüzde 3’nün sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştuğunu söyleye­biliriz” dedi.

“Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesi”

Gelişmekte olan piyasalarda ben­zer ihraçların yoğun olduğu bir haftada gerçekleştiren Eurobond ihracına gelen iki kat talebin ve beklentinin 12,5 baz puan altında gerçekleşen faiz seviyesinin küresel piyasaların içinde bulunduğu zorlu koşullar düşünüldüğünde büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Kırman, şöyle konuştu: “Şişecam tarafından ihraç edilen Eurobond, tamamı uluslararası ve kurumsal olan toplam 105 yatırımcı tarafın­dan satın alınmıştır. Uluslararası ku­rumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir.”

Türk şirketlerinin Nisan 2017’den bu yana gerçekleştirdiği ikinci en büyük ve Nisan 2018’den bu yana gerçekleştirdiği en uzun vadeye sahip Eurobond ihracına imza at­manın da ayrıca memnuniyetinin yaşandığını belirten Kırman bu ko­nuda Şişecam ekiplerinin olağa­nüstü çabalarının bu sonuçlarda etkili olduğunu da belirtti.

“İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi”

Şişecam Topluluğu olarak ilk Euro­bond ihracını 2013 yılında 500 mil­yon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli tahville gerçekleştirdiklerini ifade eden Kırman, “2013 yılındaki ihraçta ülke risk primi üzerine 142 baz puan marj eklenirken, yeni gerçekleştirdiğimiz ihraçta bu kre­di risk marjı 38 baz puan seviyesine kadar geriledi. Kredi riski gösterge­sindeki bu düşüş, Şişecam’ın ulus­lararası tahvil piyasası yatırımcıları nezdinde daha da artan kredibi­litesi ve tahsis ettiği güvenin aktif yatırımcı ilişkileri faaliyetleriyle de desteklenmesinin bir sonucudur. Bu ihraçla bir ilke de imza attık. İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenlemiş oldu. Şişe­cam’ın 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri al­mayı teklif ederek, hem yeni ihra­cın tutarını yükseltmiş olduk, hem de 2020’de vadesi gelecek tutarı 450 milyon dolar seviyesine düşür­müş olduk” dedi.

Bir Yorum Yazın..