Şişecam Topluluğu’ndan 150 Milyon Dolarlık Ek İhraç

Şişecam uluslararası yatırımcılardan gelen büyük talep sonucunda Eurobond ihracını 700 milyon dolara çıkardı.

Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde işlemle­ri tamamlanan 550 mil­yon dolarlık yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracını takip eden günlerde ihraçtan yeterince pay alamayan uluslararası yatırımcılar­dan ikincil piyasada gelen yüksek talep nedeniyle getirisinin ihraç seviyesinin oldukça altında işlem görmesi üzerine, 150 milyon dolar tutarında ek ihraç gerçekleştirdi. Şişecam’ın 2026 vadeli ek Euro­bond’unun yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasa­sı Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi’nin alınması sonrasında 28 Mart 2019 tarihi itibarıyla satış işlemleri tamamlanırken, getirisi yüzde 7 olan tahvil uluslararası pi­yasalarda işlem görmeye başladı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Ku­rulu Başkan Vekili ve Genel Mü­dürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, ek Eurobond ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir Top­luluk olduklarını belirterek, “Fon­lama tabanımızın çeşitlendiril­mesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına gelen büyük talep sonucunda 150 milyon dolarlık ek ihraç gerçekleş­tirdik. Toplamda 700 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli iki Eurobond ihracımıza uluslararası fon ve finans kuruluşundan gelen talep ise toplamda 1,5 milyar do­lar seviyesine ulaştı. Uluslararası ku­rumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir” diye ko­nuştu.

Şişecam’ın ek Eurobond ihracına yurt dışındaki kurumsal yatırımcı­lardan toplamda 360 milyon dolar seviyesinde talep geldiğine işaret eden Kırman, “150 milyon dolarlık ek Eurobond ihracımızın da hem yatırımcı hem koşullar açısından yüksek kalitede olduğunu görüyo­ruz. Yapılan bu ek ihraca gelen iki katı aşan talebin yüzde 70 kadarı­nı bir önceki ihraçtan yine yüksek talep nedeniyle yeterince pay alamayan mevcut yatırımcılar oluştururken, geriye kalan yüzde 30’u ise yeni yatırımcılar oluşturdu” dedi.

Tamamı uluslararası ve kurumsal olan 160’ın üzerinde yatırımcı

Şişecam Topluluğu tarafından arka arkaya ihraç edilen 2026 va­deli iki Eurobond’un 160’ın üzerin­de yatırımcı tarafından satın alın­dığını ifade eden Kırman, “Her iki ihracı da tamamı uluslararası ve kurumsal yapıdaki yatırımcılara gerçekleştirdik.Böylece gerçek anlamda Eurobond yatırımcı ta­banına sahip olan uzun vadeli ve yüksek kaliteli ihraçlarımız vadesi boyunca fiyat oynaklıklarından daha az etkilenecektir” diye ko­nuştu.

Yurt dışı tahvil piyasasında benzer ihraçların yoğun olduğu bir dö­nemde gerçekleştirilen ek Euro­bond ihracında faiz seviyesinin bir önceki işlemin 25 baz puan altında olduğuna da dikkat çe­ken Kırman, şöyle konuştu: “İkincil piyasada getiri seviyelerinin ihraç sonrası hızla yüzde 7’nin de altına düşmesi ve eş zamanlı olarak geri alım ihalesine olan büyük ilgi bize daha iyi koşullarda bir ek ihraç fırsatı sunmuş oldu. Böylece 2020 vadeli tahvilimizin geri alım tutarı­nı da gelen büyük talep nedeniy­le 50 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkardık. Böylece, yurt dışı tahvil piyasasında gerek geri alım ihalesi gerekse ek bir ihraç işlemi gerçekleştiren ilk Türk şirketi olduk. Eurobond ihraç sürecinde gösteri­len bu önemli başarıyla Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin ko­numu, sergilediği sürdürülebilir bü­yüme performansı ve örnek alınan mali yapısı bir kez daha teyit edil­miştir.”

Bir Yorum Yazın..