Şişecam Topluluğu İtalya’da Uluslararası Cam Komisyonu’na Ev Sahipliği Yaptı

Cam ve kimyasallar sektörlerinde küresel oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, dünya cam endüstrisinin önde gelen isimlerini İtalya’nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde ağırladı. Toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) İcra ve Danışma Kurulu Üyelerinin bir araya geldiği toplantıda “ICG 2030” stratejileri ele alınırken, Haziran ayında Boston’da yapılacak Genel Kurul hazırlık çalışmaları da tamamlandı.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşikle­rini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, İtalya’nın ku­zeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde Uluslara­rası Cam Komisyonu’nun (Interna­tional Commission on Glass – ICG) İcra Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı.

33 ülkenin Cam Birliklerinin temsil edildiği Uluslararası Cam Komis­yonu (International Commission on Glass) İcra ve Danışma Kuru­lu Üyeleri Şişecam Topluluğu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde bir araya geldi. Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı ve ICG İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener Oktik ve Şişecam Flat Glass Italy SRL Genel Müdürü Beytullah Şahin kılavuzluğunda gerçekle­şen üretim tesisi turu ardından fabrika içerisinde yapılan toplan­tılarda; öğleden önce “Internati­onal Commission on Glass 2030” stratejileri tartışıldı. Öğleden son­ra ise Haziran ayında Boston’da yapılacak ICG Genel Kurul hazırlık­ları çalışmaları tamamlandı.

Şişecam Topluluğu İtalya’da lider konumda

İtalya’da kimyasallar, düzcam ve cam ev eşyası alanlarında faaliyet gösteren Şişecam Top­luluğu, bu alanlardaki liderliği ile öne çıkmaktadır. Bugüne kadar İtalya’da toplamda 120 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştiren Şi­şecam Topluluğu’nun bazik krom sülfat üretiminde dünyada lider, kromik asit üretiminde ise Avru­pa’da lider konumunda olmasın­da bu ülkedeki yatırımının önemli bir rolü bulunuyor. Bugün Topluluk bünyesindeki Cromital S.p.A. likit ve toz bazik krom sülfat üretim ve satışında Avrupa’nın en büyük deri işleme merkezi olan İtalya’da lider pozisyonundadır. İtalya’da cam ev eşyası pazarında etkin konum­da olan Şişecam Topluluğu’nun Milano’daki Paşabahçe Mağaza­sı’nın yanı sıra lojistik ve dağıtım ağı için önemli yatırımları da bulunu­yor. Topluluk İtalya üzerinden ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki pazarlara ulaşıyor. Yıllık 220 bin ton düzcam ve 5 milyon metrekare lamine cam üretim kapasitesine sahip olan Porto Nogaro tesisine 2018 yılında Mafredonia’nın da eklenmesiyle birlikte Topluluğun İtalya’daki düzcam üretim kapa­sitemiz ikiye katlandı. Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Manfredonia düzcam üretim tesi­sinde ayrıca, 4 milyon metrekare/ yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor.

Bir Yorum Yazın..