Prof. Dr. Ahmet Kırman Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü’ne Layık Görüldü

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olarak 1933 yılında beri faaliyet gösteren Uluslararası Cam Komisyonu tarafından Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası Cam Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Alicia Duran Carrera cam sanayinin gelişimine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünü ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir törenle takdim etti.

Camın tüm temel alan­ları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Mü­dürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dün­ya cam sanayinin gelişimine yaptı­ğı katkılardan dolayı cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslara­rası Cam Komisyonu (Internatio­nal Commission on Glass – ICG) tarafından Başkanlık Ödülü’ne (President’s Award) layık görüldü. Ödül, ABD’nin Boston kentinde 9-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25’inci Uluslararası Cam Konferansı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Uluslararası Cam Komisyonu Baş­kanı Prof. Dr. Alicia Duran Carrera, ödül töreninde yaptığı konuşma­da, Şişecam Topluluğu’nun Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın liderliğinde stratejik yatırım hamleleriyle bü­yüdüğüne ve dünya liginde önde gelen oyuncular arasına girme başarısını gösterdiğine dikkat çe­kerek, “Bu süreçte Şişecam’ın üre­tim yaptığı ülke sayısı 4’ten 13’e çı­karken, üretim tesislerinin sayısı ise 26’dan 43’e yükselmiştir. Sonuçta, cam ve kimyasallar üretim hacmi ikiye katlanırken, çalışan sayısı da 15 binden 22 bine ulaşmıştır” dedi.

“Hem kıdemli profesyonelle­re hem de kariyerinin başındaki gençlere olağanüstü bir rol model olmaktadır”

Aynı zamanda Prof. Dr. Ahmet Kır­man liderliğinde Ar-Ge alanındaki yatırımların artığını ve alanında Türkiye’nin en büyük ve dünya­nın sayılı Ar-Ge merkezlerinden Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasa­rım Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Alicia Duran Carre­ra, sözlerine şöyle devam etti: “Sa­yın Kırman’ın liderliğinde Ar-Ge’de iş birliğine ve ortak yaratıma dayalı inovasyon yaklaşımı ve stratejik iş birlikleri ile yürütülen ortak çalışma­lar ve projelerle kurumsal seviyede ortaklıklar ivme kazandı. Sayın Kır­man aynı zamanda Uluslararası Cam Komisyonu’nun faaliyetlerine her alanda ve sürekli verdiği des­tekle uluslararası seviyede cam bi­limi ve teknolojisindeki gelişmeleri destekledi. Bu alandaki katkwıla­rının ve bu konuya olan kesintisiz adanmışlığının en açık göstergesi dikkat çeken profesyonel başa­rılarıdır. Bu anlamda hem kıdemli profesyonellere hem de kariyerinin başındaki gençlere olağanüstü bir rol model olmaktadır. Şişecam’ın dünyada seçkin üreticiler arasına girmesini sağlayan büyüme ham­lelerinin yanı sıra Sayın Kırman’ın cam sektöründe araştırma ve tek­nolojik gelişmeye olan adanmışlığı ve her seviyede Uluslararası Cam Komisyonu faaliyetlerine sağladığı katkı bu ödüle layık görülmesini sağlayan başlıca özellikleridir.”

Başkanlık Ödülü’nü Uluslararası Cam Komisyonu Başkanı Carre­ra’nın elinden alan Şişecam Toplu­luğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ise yaptığı konuşmada, Şi­şecam’ın bugün 150 ülkeyi aşan satışları ve 22 bin çalışanıyla kü­resel bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Şişecam düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası, cam elyaf ve kimyasallar yelpazesinde yeni ürün ve yeni teknoloji geliştirme yarışında sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge alt yapısı ve yetkin insan kaynağıyla dünyadaki sayılı şirketlerden biridir. Üretim ka­pasitesi ölçeğinde dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam am­balaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumunda olan Şişecam, dünyanın en büyük yedinci sente­tik soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lide­ridir. Kurumsal bir anlayış çerçe­vesinde 1976 yılında başlattığımız araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerini bugün alanında dün­yanın sayılı merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde yürütüyoruz. 1984 yılından beri üyesi olduğu­muz Uluslararası Cam Komisyo­nu’nda yönetim ve teknik komite­lerde aldığımız çeşitli görevlerle ve Komisyonun yıllık toplantılarına ev sahipliği yaparak cam dünyasına yön verenler arasında yer alıyoruz. Cam bilimi ve teknolojisi alanın­daki çalışmalarımızı konferanslar, toplantılar, komite çalışmaları gibi çeşitli platformlarda paylaşıyor, cam dünyasının gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu ödülü cam bilimine verdiğimiz önemin ve uzun yıllardır bu alanda yaptığımız çalışmaların bir karşılığı olarak büyük bir gururla kabul ederken, Uluslararası Cam Komisyonu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bir Yorum Yazın..