Pilkington Yangına Dayanımlı Camlar Serisi 10 Yıl Garantili

Yangına dayanımlı lamine cam ürünleri üzerine 30 yılı aşkın süredir çalışan Pilkington, devamlı iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarıyla günümüzde piyasadaki en kaliteli yangına dayanımlı camı üretmeyi başarmıştır ve bunu dünya çapında sayısız proje ile kanıtlamıştır. Ürünlerinin uzun ömürlülüğüne ve kalitesine güvenen Pilkington, Yangına dayanımlı Pilkington Pyrodur ve Pilkington Pyostop ürünlerinde 10 yıl garanti veriyor.

Pilkington’un yangın camı ürünleri güvenliğin yanın­da ferah, aydınlık ve sür­dürülebilir mekânlar yaratır.

Dünyanın lider yangın camı üreti­cisi Pilkington’un farklı uygulama­lara özel geliştirdiği farklı özellikler­de yangın camları bulunuyor.

Pilkington Pyrodur® (EW) – Işıma kontrolü

Yangın esnasında alevlere, sıcak gazlara, dumana karşı bir bariyer oluşturmak ve aynı zamanda olu­şan radyan ısıyı düşürmek için ta­sarlınmıştır.Pilkington Pyrostop® ile aynı teknolojiye sahiptir.Pilkington Pyrodur® yangın camı, yangın ka­pıları ve bölmeler oluşturmak için idealdir. Saydam, lamine, darbeye ve yangına dirençli, EW sınıfı ürün 60 dakikaya kadar bütünlük sunar.

Acil çıkışlar ve itfaiye’nin erişimi için güvenlik koridorları oluşturur.

Yangın ve yapı kontrolü kurumları tarafından kabul edilmiş.

İç ve dış uygulamaya uygun.

Yangına dayanıklı ahşap veya çelik doğramalar ile kullanıma uy­gundur.Yüksek ses yalıtımı özelliği vardır.

Pilkington Pyrostop® (EI) – (in­tegrity and insulation) bütünlük ve yalıtım

EI sınıfı camlar yangın esnsında alevlere, dumana, sıcak gazlara ve radyan ısıya karşı en üst seviye­de koruma sağlar.

Pilkington Pyrostop® yangın camı çok katmanlı low iron flo­at glass’dan üretilmiş (Pilkington Optiwhite™) özel saydam bir ara katman ile lamine edilmiştir. Ate­şe maruz kaldığında ara katman yangına tepki olarak köpük haline dönüşerek alevleri absorbe eder.

Pilkington Pyrostop® EI sınıfı yangın camları saydamlık, çok katmanlı­lık, darbeye direnc ve yüksek sevi­yede yangına karşı bütünlük gös­terirken iç mekanların gün ışığı ile aydınlanmasını sağlar.

Pilkington Pyrostop® yangına kar­şı olan sağlamlığının yanı sıra, düz camlar kadar yüksek kalitede gö­rüş ve gün ışığı geçirgenliği sağlar.

Pilkington Pyrostop® yangın duru­munda opak hale dönüşüp alev­lerin ve sıcak gazların önüne set çeker. EU ve ISO standartları testle­rinden geçmiştir.

Acil çıkışlar ve itfaiye’nin erişimi için güvenlik koridorları oluşturur.

Yangının yayılmasını önleyerek binanın daha az zarar görmesini sağlar.

Yangın durumunda opak olan iç katman yangının görüntüsünü ke­serek panik durumunu minimize ederken ekiplere yangının yeri ve yönü hakkında kılavuzluk eder.

Yerel bina mevzuatlarının gerekle­rine uygun olacak şekilde yangına karşı tam dayanıklılık gösterir.

Yangın kaçış koridorları oluşturmak için tam boy veya kısmi yangın ka­pısı, bölme camları, çatı camları veya dış cephe camı olarak kulla­nıma uygundur. Yangının binanın dış yüzeyine sıçrayıp hızlı yayılma­sını önler.

Pilkington Pyroclear® (E) – Bütün­lük

Alev, duman ve sıcak gazlara karşı bariyer oluşturur.

Pilkington Pyroclear® temel dü­zeyde bütünlük gerektiren yangın dayanımlı yüzeyler oluşturmak için tasarlanmıştır.

10 mm den 15 mm ye kadar ke­nar kapamasıyla çerçevelemeye izin verirken güvenli ve sürekli per­formans sağlar. Bu sayede genel yangın dayanımlı cam sistemleri için uygundur.

Yangın sırasında ortaya çıkabile­cek termal gerginliğe karşı yüksek seviyede direnç sağlayan özel kenar sertliğiyle güvenli ve sürekli performans sağlar.

Tek cam uygulamaları gibi çift cam uygulamaları da yüksek optik kalite sağlar.

Cam kenarında herhangi bir ha­sara karşı özel kenar koruma bandı bulunmaktadır.

EN 12150 ve EN 1279 ‘a göre CE sertifikalı üründür.

Risk tabanlı tasarımlar için ekono­mik yangın dayanım çözümleri su­nar.

Yangın yayılımının önlenmesinde duman geciktirici bariyer olarak ve temel bütünlük sağlayan bir yangın dayanım camı olarak kul­lanılmaktadır.

Pilkington Pyroclear® (E-Clear) ti­cari yapıların ve yüksek katlı apart­man kulelerinin cephelerinde alevleri kontrol etmek ve yangının üst katlara ya da komşu mekân­lara sıçramasını sınırlandırmak için kullanılmıştır. Pilkington Pyroclear® (E-Clear) çok çeşitli yerlerde kul­lanılabilir, örneğin doğal ışığı içeri alabilmek için iç mekân bölücü duvarları olarak kullanılabilir. Pil­kington Pyroclear® (E-Clear) geniş cam yüzey panelleri yangın gü­venliği ile modern tasarım gerekle­rinin nasıl beraber sağlanabilece­ğinin iyi bir örneğidir.

Bir Yorum Yazın..