LandGlass Technology Co. Ltd. / Tianjin Window Machinery Co., Ltd (WINDO)

LandGlass Technology Co. Ltd. (LANDGLASS)

Cam temperleme fırınları ve tam temperli vakum yalıtımlı cam ürün­leri geliştirme ve üretme konusun­da uzmanlaşmış bir yüksek tekno­loji şirketidir. Kurulduğu günden bu yana dürüstlük, kalite, yenilikçilik, hizmet ve şirket değerleriyle Lan­dGlass, cam işleme endüstrisinde özgün niteliklere sahip bir lider ko­numuna gelmiştir.

LandGlass, müşterilerinin rekabet etmesi ve başarılı olması için en iyi yenilikçi teknolojileri ve dünya­nın önde gelen cam temperleme ekipmanlarını sunmaktadır. Yak­laşık 100 mühendis ve bilim insa­nından oluşan LandGlass Ar-Ge ekibi, tam temperli vakum yalıtımlı camın başarısı için sekiz yıl boyun­ca yoğun çalışmış ve vakum yalı­tımlı camın temperlenemeyece­ği efsanesini ortadan kaldırmıştır. Tam temperli vakum yalıtımlı cam üretim hattının tamamlanması, bu yeni ürünün ticarileştirilmesi için sağlam bir temel oluşturmuş ve çevreyi korumaya katkıda bulun­muştur.

Günümüzde LandGlass’ın global pazarlama ağı, tüm müşterilerimi­ze yerinde teknik danışmanlık ve özel çözümler sunmaktadır.

Cam Temperleme Fırınları;

• Düz Cam Temperleme Fırınları

• Bombeli Cam Temperleme Fı­rınları

• Çift Yönlü Cam Temperleme Fı­rınları

• Çift Bombeli Çift Yönlü Cam Temperleme Fırınları

• Değişken Bombeli Cam Tem­perleme Fırınları

• Kombine Cam Temperleme Fı­rınları

• Kontinü Cam Temperleme Fı­rınları

• Gaz Isıtmalı Cam Temperleme Fırınları

• Cyclone Cam Temperleme Fı­rınları

• Otomotiv Ön cam Bükme ve Temperleme Fırınları

Tianjin Window Machinery Co. Ltd. (WINDO)

Tianjin Window Machinery Co., Ltd. 1997 yılında kurulmuş olup, WINDO ticari markası ile dünya cam en­düstrisine ipek serigraf baskı, rulo baskı, kurutma makinaları ve yan ekipmanlar ile hizmet vermekte­dir. Sahip olduğu teknolojik yenilik vizyonu ve sahip olduğu bir çok patent ile WINDO “Teknoloji bir yaşam, kalite ise temeldir” yöne­tim felsefesini tüm üretimine yan­sıtmıştır. Yüksek kaliteli ve yenilikçi üretimi ile dünyanın önde gelen Cam Üreticilerinin güvenilir teda­rikçisi olarak, yüksek kalite aranan gelişmiş batı pazarları da dahil ol­mak üzere tüm dünyaya hizmet vermektedir.

• Otomatik Baskı Makinaları

• Yarı Otomatik Baskı Makinaları

• Baskı Kurutma Makinaları

• Otomotiv Camları Baskı Hatları

• Rulo Baskı Makinaları

• Logo Baskı Makinaları

Bir Yorum Yazın..