Guardian Glass’tan Camın Modern Yorumuna Eşsiz Bir Örnek: Metropol İstanbul

‘‘Metropol İstanbul projesinde kullanılan SunGuard® SuperNeutral 62/34, ışık geçirgenliğinin yüksek olmasının yanı sıra yüksek enerji tasarrufu sağlamasına katkıda bulunan bir camdır.’’

Varyap girişimi ile RMJM tarafından tasarlanan Metropol İstanbul, eşsiz tasarımı ile Ataşehir’de yeni kuru­lacak Finans Merkezi’nin en çok göze çarpan yapılarından. Çevre ile ilişkisi, barındırdığı zengin kültürel çeşitlilik ve ortaya koyduğu idea­list tasarım anlayışı ile İstanbul’un modern yüzüne güç katan karma kullanımlı yapının Guardian SunGu­ard® SuperNeutral 62/34 kaplamalı cam ile şekillenen cephe tasarı­mında ise Guardian Glass imzası yer alıyor.

Ataşehir’de kurulacak olan dün­yanın en büyük finans merkezin­de, bölgenin anahtar yapısı ola­rak yükselen Metropol İstanbul, 120.000 metrekare alana yayılıyor. RMJM tasarımı üç adet kuleden oluşan yapı, konut ve ofis işlevli iki adet kulenin yanı sıra karma kul­lanımlı yüksek kule ile yenilikçi ve eşsiz bir yaşam merkezi sunuyor. Yapıyı farklı kılan çevre ile ilişkisi, barındırdığı zengin kültürel çeşitlilik ve ortaya koyduğu tasarım anla­yışına cephelerde Guardian Glass tarafından Guardian SunGuard® SuperNeutral 62/34 kaplamalı cam ile getirilen estetik ve işlevsel doku­nuş, camın modern yorumuna eşsiz bir örnek…

Sürdürülebilir malzeme seçimi ile çevre dostu bir tasarıma imza atan RMJM, projenin genelinde yüksek oranda tasarruf sağlayan bir sistem oluştururken, cephelerde kullanılan Guardian SunGuard® SuperNeut­ral 62/34 kaplamalı cam, sağladığı enerji tasarrufu ve güneş kontrolü ile LEED GOLD kriterlerine uygun, efektif bir performans ortaya çı­karıyor. Yüksek oranda doğal ışık geçirgenliği sunan Guardian Sun­Guard® SuperNeutral 62/34, çok amaçlı kaplamasıyla yapay ışık ihtiyacını en aza indiriyor ve Metro­pol İstanbul’un ‘yeşil bina’ kimliğine katkı sağlıyor.

Cam kullanımının yapı dış kabu­ğundaki yüzeyinin artması ile bir­likte cam teknolojilerinin günden güne geliştiğini belirten Yüksek Mimar Salih Sekban, CWG Danış­manlık’ın cephe danışmanlığını üstlendiği Metropol İstanbul proje­sinde Guardian Glass’ın sunduğu katkıyı ise şöyle özetliyor:

“Metropol İstanbul projesinde kul­lanılan SunGuard® SuperNeutral 62/34, ışık geçirgenliğinin yüksek olmasının yanı sıra yüksek enerji ta­sarrufu sağlamasına katkıda bulu­nan bir camdır. İyi bir renk yayınım indisine sahiptir. Bina kullanıma açıl­dıktan sonra, yapay ışık kullanımı seçilen cam sayesinde azalacak, enerji tasarrufu artacaktır. Cephe­de kullanılan camın projeye değer kattığını düşünüyorum.”

Bir Yorum Yazın..