Camglass 25 Yıllık Sektör Deneyimi Olan Bir Cam İşleme Tesisidir

Dünya çapındaki teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan firmamız, ihracat ağımızın da büyümesi ile Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında yer alan firmalarla iş birliği içindedir.

Camglass İcra Kurulu Başkanı Mustafa Adalı Fuar Sonrası Değerlen­dirme konulu röportaj sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Avrasya Pencere 2019 Fuarı firma­nız için nasıl geçti? Bilgi alabilir mi­yiz?

Camglass 25 yıllık sektör deneyimi olan bir cam işleme tesisidir. Dün­ya çapındaki teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan firmamız, ih­racat ağımızın da büyümesi ile Av­rupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında yer alan firma­larla iş birliği içindedir. Daha fazla ve farklı ülkeden ziyaretçi ile karşı­laşmak için katıldığımız ilk fuar olan Avrasya Pencere Fuarı, gayet keyif­li, bol ziyaretçili ve firmamız adına ikili ilişkileri geliştirip tazelediğimiz verimli bir fuar olarak gerçekleş­miştir. Üretim tesisimizin TUYAP Fuar alanına 3 km mesafede olması ne­deniyle müşterilerimize fabrikamızı gezdirme fırsatını bulduk. Bu olası işbirliği fırsatlarını güçlendirmiştir.

Avrasya Pencere 2019 Fuarı’nın zi­yaretçi profili hakkında neler söy­lemek istersiniz?

Fuarın ziyaretçi profili firmamızın ihracat hedefleri doğrultusunda değerlendirildiğinde tatmin edici olduğu söylenebilir. Ağırlıklı ola­rak Balkan ülkelerinden ziyaretçi­ler aldık. Dört gün boyunca hem mevcut çalıştığımız müşterilerimizi ağırladık hem de standımızla bir­likte firmamız hakkında ilk kez bilgi sahibi olan ve fuardaki ürünlerimize ilgi gösterip bizimle temas haline geçen firmalarla yan yana gelme fırsatını yakaladık.

Fuarda ilgi gören ürünleriniz hak­kında bilgi alabilir miyiz?

Tesislerimizde hem iç, hem de dış mekanlarda kullanılan mimari camlar için ihtiyaca uygun üretim­ler yapılmaktadır. Tesisimizde sek­törün en önde gelen markalı ma­kinaları ile pazarımızın en büyük ve en kaliteli camlarını üretiyoruz. Ma­kina parkurumuzda kesim, lamine kesim, yatay ve dikey rodaj, CNC delik, CNC kenar işleme, rulo baskı, çerçeve rulo baskı, serigrafik ema­ye baskı, temper, temperli bombe ve özel laminasyon uygulamaları yapılabilmektedir. Dolayısıyla fuar­da her ziyaretçinin talebini karşı­layabilecek cam çeşidine cevap verebildik. Bombe temperli, çok hassas degrade serigrafi baskılı, la­mine edilmiş ve kenarları özel işlem görmüş çok büyük ve özel bir ürün sergiledik. Bu kalitede Türkiye’de çok zor üretilebilecek tek bir cam üzerinde gösterdiğimiz bu uygu­lama örnekleri tatmin edici ve her soruya cevap niteliğindeydi.

Fuardan sonraki hareketliliğin sek­töre ve firmanızın satışlarına yapa­cağı etki hakkında neler söylemek istersiniz?

Fuarda çok iyi bağlantılar kurup sıcak temaslarda bulunduk. Bun­dan sonraki aşamada görüşmeleri, yazışmaları takip edip bağlantıları­mızın dönüşünü olumlu olarak so­nuçlandırmaya çalışacağız. Tabii ki sonuçların satışımızı olumlu yönde etkileyeceğini ümit ediyor ve bek­liyoruz.

Önümüzdeki dönemde katılım göstereceğiniz yurt içi ve yurt dışı fuarlar bulunuyor mu?

Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Son olarak neler söylemek istersi­niz?

Fuar hedeflerimizden biride, geliş­miş Avrupa ülkelerinden ziyaretçile­ri de çekebilmekti. Almanya, Fran­sa, İngiltere, Hollanda gibi. Ancak Fuarda bu ülkelerin alıcıları ile yeterli düzeyde karşılaşamadık. Bir sonraki sene bu ülke ziyaretçile­rinin artırılması için gerekli pazarla­ma argümanlarının çalıştırılmasını isteriz.

Bir Yorum Yazın..